Lakota

Primár:

MUDr. Peter Lakota

Zástupca primára:

MUDr. Ondrej Kukla

Vedúci rádiologický technik:

Jana Bulejová

Lekári:

MUDr. Július Maťašovský
MUDr. Jozef Jantoš
Yelizaveta Olashynová
MUDr. Erik Straka
MUDr. Matej Turiak
MUDr. Dominika Trúchla
MUDr. Milan Gardoň
 

Umiestnenie:

1. poschodie chirurgického pavilónu

Kontakt:

Primár:

e-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

vedúci rádiologický technik:

041/46 04 494

e-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Objednávanie:

Magnetická rezonancia

041/46 04 204

CT

041/46 04 304

RTG + SONO

041/46 04 643

 

 

 

 

 

Je oddelenie diagnostických zobrazovacích metód, pretože okrem použitia röntgenového (RTG) žiarenia vyšetrujeme s využitím ultrazvuku ako aj s použitím magnetického poľa
a efektu nukleárnej magnetickej rezonancie.
Vyšetrujeme poistencov všetkých zdravotných poisťovní - z ambulancií a oddelení našej nemocnice, zo súkromných ambulancií v našom regióne ako aj od iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Na vyšetrenie je potrebné mať platnú žiadanku.
Na rádiologickom oddelení Kysuckej nemocnice máme pracoviská CT, RTG, USG, mamografiu, denzitometriu a MRI. V Poliklinike v Kysuckom Novom Meste RTG, USG, panoramatický zubný RTG.
Výsledkom jednotlivých vyšetrení sú elektronické dáta, ktoré sa po spracovaní ukladajú v štandardizovanom, univerzálnom DICOM formáte do vysokokapacitného sieťového úložiska (PACS).  Dáta sú bezpečne uložené a chránené pred stratou na neobmedzenú dobu. Jednotlivé snímky môže súčasne prezerať aj viac lekárov v rámci nemocnice (napr. rádiológ, chirurg a internista) a zároveň je možné jednoducho si pozrieť aj predchádzajúce vyšetrenia.
Cez zabezpečený (šifrovaný) prenos je možné odoslať vyšetrenie na iné pracovisko nielen v rámci Slovenska (preklad pacienta, vyšetrenie na inom pracovisku, konzultácia a pod.).

Vyšetrenia s použitím RTG ionizačného žiarenia
Používa sa žiarenie, ktoré nie je viditeľné ľudským zrakom, preniká cez jednotlivé orgány, kosti a svaly v ľudskom tele – tu sa v rôznej miere pohlcuje a odráža, výsledkom je známy „čierno-biely“ obraz.
V minulosti sa používali RTG kazety so svetlocitlivým RTG filmom, ktoré bolo potrebné po odsnímkovaní vyvolať v tmavej komore – podobný proces ako vyvolanie klasickej fotografie. Dnes je naše pracovisko kompletne priamodigitalizované. RTG obraz sa vytvára priamo v digitálnom detektore, ktorý zachytáva RTG žiarenie po prechode telom a snímky si rádiológ prezerá na špeciálnych monitoroch s vysokým rozlíšením. Digitálny RTG detektor funguje podobne ako snímač v digitálnom fotoaparáte.
Každé RTG vyšetrenie sa zaznamenáva do PACSu a zároveň sa ukladá aj údaj o dávke žiarenia, ktorá bola použitá pri vyšetrení. Riziko pri dnešných vyšetreniach síce je zanedbateľné a dávky sú minimálne, ale vždy je potrebná opatrnosť (najmä u detí).

Naše pracovisko vykonáva tieto vyšetrenia:
-
celotelovú skiagrafiu (klasické RTG snímky) – 2x digitálny RTG prístroj
- mamografiu - vyšetrenie prsníkov na špeciálnom RTG – mamografe
- celotelovú počítačovú tomografia (CT)
-
celotelovú DXA denzitometriu – vyšetrenie kostnej hustoty

CT vyšetrenia
Prístroj GE Optima 660 umožňuje vyšetriť pacienta doslovne od hlavy po špičky prstov. Poskytujeme plánované aj neodkladné (akútne) vyšetrenia. Z akútnych vyšetrení sú to najmä podozrenia na uzáver cievy (cievnu mozgová príhoda, embolizácia do pľúc a pod.), úrazy hlavy, celotelové vyšetrenia pri závažných úrazoch, vyšetrenia kostí pri úrazoch a tiež vylúčenie litiázy (kamienkov) v obličkách a močových cestách. Vyšetrenia sú realizované natívne s podaním KL do žily (i.v.), s pitím KL + špeciálne prípravy pre vyšetrenie žalúdka, tenkého a hrubého čreva.

Vyšetrenia hlavy a krku:
- vyšetrenia mozgu, tvárových kostí, prínosových dutím, orgánov ucha, intra a extrakraniálnych
  (ciev na krku + v     „hlave“), LU a jednotlivé orgány na krku

Vyšetrenia hrudníka, brucha a malej panvy:
-
kompletné spektrum vyšetrení pľúc, mediastina + nízkodávkové vyšetrenia pri COVID-19 ochorení
- tráviaceho traktu (žalúdok, tenké a hrubé črevo)
- orgánov dutiny brušnej (pankreas, pečeň, obličky a močové cesty, močový mechúr, nadobličky)

Cievne vyšetrenia:
-
vyšetrenia artérií a vén na horných a dolných končatinách, cievy hrudníka a brucha

Vyšetrenia skeletu:
-
C, Th, LS, Co chrbtica, rebrá, kľúčne kosti, sternum, panva, horné a dolné končatiny + nízkodávkové
  vyšetrenia  skeletu

Intervencie pod CT kontrolou:
-
odbery vzoriek z orgánov, zavedenia drénov do patologických kolekcií

Ultrazvukové vyšetrenia:
Ultrazvukové vyšetrenie (sonografia, sono, USG) je šetrné vyšetrenie s použitím fyzikálnych vlastností šírenia zvuku v ľudskom tele (vysokofrekvečné, ľudským uchom nepočuteľné vlnenie – ultrazvuk) – sonda vysiela do tela vlnenie, ktoré sa v jednotlivých orgánoch šíri, odráža a vracia späť ku sonde, ktorá na základe údajov vytvára 2D obraz v stupňoch šedej farby. Je možné získať aj údaj o rýchlosti a smere pohybu krvi v cievach a vytvoriť z nich farebný obraz.
USG vyšetrenie je bez obmedzení a predstavuje zobrazovaciu metódu na vyšetrovanie povrchovo i hlbšie uložených orgánov tela.

Na našom pracovisku poskytujeme plnú škálu USG vyšetrení:
-
USG vyšetrenia krku, štítnej žľazy a slinných žliaz, lymfatických uzlín, svalov a podkožia
- preventívna i diagnostická sonografia prsníkov + core cut biopsie pod USG kontrolou
- cievne vyšetrenia (krčné cievy, cievy horných a dolných končatín, brušné cievy, cievy obličiek)
- orgány dutiny brušnej (pečeň, pankreas, slezina, obličky, močový mechúr, črevá)
- vyšetrenie hrudníka
- intervencie pod USG kontrolou (odber vzoriek – core cut biopsia)

Magnetická rezonancia
MR je neinvazívne vyšetrenie s využitím konštantného magnetického poľa a jeho vplyvu na atómy vodíka (využitie princípu nukleárnej magnetickej rezonancie), ktorý je najpočetnejší chemický prvok v ľudskom tele. Nevyužíva ionizačné žiarenie, je teda vhodné aj pre tehotné ženy a deti. Je možné vyšetrenie bez podania kontrastnej látky (KL) aj s podaním KL intravenózne.
Máme kvalitný MR prístroj. Poskytujeme široké spektrum MRI vyšetrení – najmä vyšetrenie hlavy, krku, C chrbtice + cievne vyšetrenia (aj špeciálne vyšetrenia pri mnohopočetnej skleróze – SM), vyšetrenia chrbtice, kostí a kĺbov, vyšetrenia brucha a malej panvy (pečeň, MRCP, oblička, črevá, prostata, rektum a pod).

Rádiologické oddelenie v rámci nemocnice je najdynamickejším sa vyvíjajúcim oddelením, čo jednoznačne súvisí s modernou prístrojovou technikou. Je celé digitalizované, plne dokáže lepšie zobrazovať potrebnú diagnostiku a umožňuje prostredníctvom elektronickej komunikácie komunikovať s ďalšími odborníkmi nielen v nemocnici, ale aj s inými pracoviskami na Slovensku. Prechodom na špičkovú digitálnu technológiu má nemocnica prepojené všetky digitálne prístroje, ktoré spolu s prístrojom na magnetickú rezonanciu sú veľkým prínosom pri poskytovaní kvalitnejších služieb v diagnostike.

Ordinačné hodiny

  Rádiologické vyšetrenia ÚPS

Pondelok

od 7.00 hod. do14.00 hod.

od 15.30 hod. do 7.00 hod.

Utorok

od 7.00 hod. do15.00 hod.

od 15.30 hod. do 7.00 hod.

Streda

od 7.00 hod. do14.00 hod.

od 15.30 hod. do 7.00 hod.

Štvrtok

od 7.00 hod. do14.00 hod.

od 15.30 hod. do 7.00 hod.

Piatok

od 7.00 hod. do14.00 hod.

od 15.30 hod. do 7.00 hod.

Sobota

-

od 07.00 hod. do 7.00 hod.

Nedeľa

-

od 07.00 hod. do 7.00 hod.

Objednávanie pacientov

Možnosť telefonického objednania na Mamografické vyšetrenia a Ultrazvukové vyšetrenia brušnej dutiny na telefónnom čísle 041/4 604 643 v pracovných dňoch od 11.00 hod. do 14.00 hod.

Možnosť objednať sa cez internet - tu.

Formulár na stiahnutie

docIndikačné kritériá pre zobrazovacie metódy