Objednávky 2023

 Doprava - Január 2023 -
 Energetik - Január 2023 -
 Kuchyňa - Január 2023 -
 MTZ - Január 2023 -
 Prevádzkový odbor - Január 2023 -
 Referát investícií - Január 2023 -
 Oddelenie IT - Január 2023 -
 Verejná lekáreň 1 - Január 2023 -
 Verejná lekáreň 2 - Január 2023 -
 Nemocničná lekáreň - Január 2023 -
 Sklad zdravotníckeho materiálu - Január 2023 -
 Zdravotnícka technika - Január 2023 -
 Životné prostredie - Január 2023 -