Zámer priameho nájmu

Rok 2023
Zámer a podmienky č. OVS-01-2023 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-02-2023 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-03-2023 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-04-2023 (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.01-2023-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.02-2023-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.03-2023-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.04-2023-KNsP (sken PDF)

Rok 2022
Zámer a podmienky č. OVS-01-2022 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-02-2022 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-03-2022 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-04-2022 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-05-2022 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-06-2022 (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.01-2022-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.02-2022-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.03-2022-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.04-2022-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.05-2022-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.06-2022-KNsP (sken PDF)

Rok 2021
Zámer priameho nájmu č.01-2021-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.02-2021-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.03-2021-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.04-2021-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.05-2021-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.06-2021-KNsP (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-01-2021 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-02-2021 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-03-2021 (sken PDF))
Zámer a podmienky č. OVS-04-2021 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-05-2021 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-06-2021 (sken PDF)

Rok 2020

Zámer a podmienky č. OVS-01-2020 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-02-2020 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-03-2020 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-04-2020 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-05-2020 (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.01-2020-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.02-2020-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.03-2020-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.04-2020-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.05-2020-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.06-2020-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.07-2020-KNsP (sken PDF)

Rok 2019
Zámer a podmienky č. OVS-01-2019 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-02-2019 (sken PDF) 
Zámer a podmienky č. OVS-03-2019 (sken PDF
Zámer a podmienky č. OVS-04-2019 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-05-2019 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-06-2019 (sken PDF
Zámer a podmienky č. OVS-07-2019 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-08-2019 (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.01-2019-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.02-2019-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.03-2019-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.04-2019-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.05-2019-KNsP (sken PDF)

Zámer priameho nájmu č.06-2019-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.07-2019-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.08-2019-KNsP (sken PDF)

Rok 2018
Zámer a podmienky č. OVS-01-2018 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-02-2018 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-03-2018 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-05 -2018 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-06 -2018 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-07 -2018 (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.01-2018-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.02-2018-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.03-2018-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.04-2018-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.05-2018-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.06-2018-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.07-2018-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.08-2018-KNsP (sken PDF)

Rok 2017
Zámer a podmienky č. OVS-01-2017
(sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-02-2017 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-03-2017 (sken PDF) 
Zámer a podmienky č. OVS-04-2017 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-05-2017 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-06-2017 (sken PDF)
Zámer a podmienky č. OVS-07-2017 (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.01-2017-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.02-2017-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.03-2017-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.04-2017-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.05-2017-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.06-2017-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.07-2017-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.08-2017-KNsP (sken PDF)
Zámer priameho nájmu č.09-2017-KNsP (sken PDF)