Zmluvy 2023

Číslo
Názov
Dodávateľ Dátum zverejnenia
26-2023-KNsP-E.4 D O D A T O K č. 1/2023 k Zmluve o poskytovaní praktického vyučovania žiakov č. 15-2022/2023 (sken PDF) Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci 02.02.2023
27-2023-KNsP-E.4 D O D A T O K č. 1/2023 k Zmluve o poskytovaní praktického vyučovania žiakov č. 22-2022/2023 (sken PDF) Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci 02.02.2023
28-2023-KNsP-E.4 DAROVACIA ZMLUVA (sken PDF) Naša nemocnica v Čadci, o.z. 03.02.2023
Číslo
Názov
Dodávateľ Dátum zverejnenia
368-E.04_2022 Zmluva komisionárska (sken PDF) ORTOPLUS, s.r.o. 02.01.2023
371-E.04_2022 Zmluva komisionárska (sken PDF) INTEGRAL, s.r.o. 03.01.2023
374-E.04_2022 Zmluva o konziliárnych službách (sken PDF) MUDr. Anna GLAMOŠOVÁ, s.r.o. 03.01.2023
376-E.04_2022 Zmluva komisionárska (sken PDF) GynDar, s.r.o. 03.01.2023
382-E.04_2022 Dodatok č.4 k Zmluve č. 33NSP2000322 (sken PDF) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 05.01.2023
370-E.04_2022 Zmluva komisionárska (sken PDF) MED-CENTRUM, s.r.o. 05.01.2023
1A/2023 Nájomná zmluva (sken PDF) Mgr. Miloš HLUCHÁŇ 09.01.2023
2A/2023 Nájomná zmluva (sken PDF) MUDr. PETER LAKOTA 09.01.2023
01/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MILAN ČULÁK 09.01.2023
02/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MARTINA ĎATKOVÁ 09.01.2023
03/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) PASTORKOVÁ GABRIELA 09.01.2023
04/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) Bileková Kristína 09.01.2023
05/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ANDREA DIDEKOVÁ 09.01.2023
06/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ANTON GRISA 09.01.2023
07/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) PERĎOCHOVÁ EVA 09.01.2023
08/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) Peter ŠIRANEC 09.01.2023
09/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) Mgr. IVETA LIŠČÁKOVÁ 09.01.2023
10/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) PADYŠÁK MARTIN 09.01.2023
11/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) CYPRICH BRANISLAV 09.01.2023
12/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MDDr. STISHKOVSKYY ANDRIY 09.01.2023
13/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) JÚLIA BALÁŽOVÁ 09.01.2023
14/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) SILVIA KORMANCOVÁ 09.01.2023
15/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) KLUSOVÁ JANA 09.01.2023
16/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) RENÁTA MAJÁKOVÁ 09.01.2023
17/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) JOZEFA ZVERCOVÁ 09.01.2023
18/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ŠTEFAN ŠKRIPEK 09.01.2023
19/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) JOZEFA STRÝČKOVÁ 09.01.2023
20/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) SKALIČANOVÁ GABRIELA 09.01.2023
21/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) PETER HOJDÍK 09.01.2023
22/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ČENTÁKOVÁ MÁRIA 09.01.2023
23/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) KUBINEC STANISLAV 09.01.2023
24/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MARTIN PADYŠÁK 09.01.2023
25/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) IVETA CUDRÁKOVÁ 09.01.2023
369-E.04_2022 Zmluva komisionárska (sken PDF) MUDr. Marián Liščák 10.01.2023
373-E.04_2022 Zmluva o konziliárnych službách (sken PDF) MICARD, s.r.o. 10.01.2023
26/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) PIZLOVÁ PETRA 10.01.2023
27/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) BAJÁKOVÁ EVA 10.01.2023
28/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ERIK ČEČOTKA 10.01.2023
29/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MARCELA LUPTOVCOVÁ 10.01.2023
30/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) PhDr. MÁRIA KULJOVSKÁ 10.01.2023
31/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MURGAŠ JOZEF 10.01.2023
32/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) KUFFOVÁ ANNA 10.01.2023
33/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) LEGERSKÝ JÁN 10.01.2023
34/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) JANA KUBEŠOVÁ 10.01.2023
35/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) JÁN CAPEK 10.01.2023
36/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) KAVULIAKOVÁ DANIELA 10.01.2023
37/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) NEKORANCOVÁ MARGITA 10.01.2023
38/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) HRČKOVÁ DANA 10.01.2023
39/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ĎAĎOVÁ IVETA 10.01.2023
40/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) BOŽENA MUDRÍKOVÁ 10.01.2023
41/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MÁRIA CHOVANCOVÁ 10.01.2023
42/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) GARANSKÝ ZOLTÁN 10.01.2023
43/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) GUŽIKOVÁ NIKOLA 10.01.2023
44/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) GLONČÁKOVÁ DARINA 10.01.2023
45/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) KRAJČÍKOVÁ IRENA 10.01.2023
46/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) FRANTIŠEK ROTH 10.01.2023
47/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) STAŠKOVAN RASTISLAV 10.01.2023
48/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MUDr. VERONIKA POLAČKOVÁ 10.01.2023
49/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) PETER PADYCH 10.01.2023
50/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ANNA TRNKOVÁ 10.01.2023
51/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) VLADIMÍR ORAVEC 10.01.2023
52/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) KOTYROVÁ JOZEFÍNA 10.01.2023
53/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ONDRAŠINOVÁ IVANA 10.01.2023
54/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) GOMOLOVÁ LADA 10.01.2023
55/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) Mgr. MARTIN TURÓCI 10.01.2023
56/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MUDr. ZELIESKOVÁ MÁRIA 10.01.2023
57/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ONDRAŠINA MIROSLAV 10.01.2023
58/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) SÍKOROVÁ EMÍLIA 10.01.2023
59/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) GAMROTOVÁ IVETA 10.01.2023
60/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) Mgr. JANA KANITROVÁ 10.01.2023
61/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ALENA PERĎOCHOVÁ 10.01.2023
62/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) RUSLAN HOROBETS 10.01.2023
63/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) JOZEF NEMČÁK 10.01.2023
64/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) CYPRICH ANDREJ 10.01.2023
65/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MUDr. PAROBOK MICHAL 10.01.2023
66/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) JÁN OTRUBA 10.01.2023
67/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) RNDr. PETER DRENGUBIAK 10.01.2023
68/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ERIK HURINA 10.01.2023
69/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MUDr. KATARÍNA HEGLASOVÁ 10.01.2023
323-E.04_2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) PEMAPE, s.r.o. 12.01.2023
334-E.04_2022 Zmluva o nájme pozemku (sken PDF) Tenisový klub pri NsP Čadca 12.01.2023
361-E.04_2022 DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 283/2022 (sken PDF) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 12.01.2023
362-E.04_2022 DODATOK č. 1 k Darovacej zmluve č. 279/2022 (sken PDF) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 12.01.2023
365-E.04_2022 Zmluva komisionárska (sken PDF) GYN, s.r.o. 12.01.2023
359-E.04_2022 Kúpna zmluva (sken PDF) BIZ1 s.r.o. 13.01.2023
375-E.04_2022 Zmluva komisionárska (sken PDF) MUDr. Miroslav Zágora 13.01.2023
377-E.04_2022 Zmluva o dielo (sken PDF) Kalorim s.r.o. 13.01.2023
01-E.04_2023 Súhlas s elektronickou faktúrou (sken PDF) Slovenská sporitel'ňa, a. s. 16.01.2023
11-2023-KNsP-E.4 Dodatok č.3 k Rámcovej dohode na dodanie potravín „Mlieko a mliečne výrobky" č. 876/2020/0Z (sken PDF) INMEDIA, spol. s r. o. 18.01.2023
15-2023-KNsP-E.4 Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode na dodanie potravín „ Rôzne potraviny" č.872/2020/0Z (sken PDF) INMEDIA, spol. s r. o. 18.01.2023
327-E.4_2022 Dodatek č. 4 ke Smlouve o výpujčce prístroje ze dne 21.1.2013 (sken PDF) bioMérieux CZ s.r.o. 18.01.2023
07-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (sken PDF) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 20.01.2023
12-2023-KNsP -E.4 Dodatok č. 5 k Zmluve č. 33NSP2000322 (sken PDF) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 31.01.2023
16-2023-KNsP -E.4 Smlouva o zajištení praktické výuky-individuální (sken PDF) Ostravská univerzita Lékafská fakulta OU 31.01.2023
367-E.4_2022 Zmluva komisionárska (sken PDF) J.B.V., s.r.o. 31.01.2023