Zmluvy 2020

Číslo
Názov
Dodávateľ Dátum zverejnenia
162-E.4/2020 Zmluva o zaistení praktickej výuky (sken PDF) Ostravská univerzita 03.06.2020
164-E.4/2020 Rámcová dohoda č. Z202011183_Z (sken PDF) SIAD Slovakia spol. s r.o. 03.06.2020
166-E.4/2020 Dohoda o zruseni dohody (sken PDF) Stredná zdr. škola v Trenčíne 08.06.2020
148-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 09.06.2020
149-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 09.06.2020
135-E.4/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) širanec, s.r.o  12.06.2020
185-E.4/2020 Dohoda o zakúpení produktu (sken PDF) Verlag Dashôfer,s.r.o.,Bratislava 17.06.2020
Číslo
Názov
Dodávateľ Dátum zverejnenia
139-E.4/2020 Kúpna zmluva č, Z20208779_Z (sken PDF) OXYLIFE WATER s.r.o. 05.05.2020
127-E.4/2020 Zmluva o nájme pozemku (sken PDF) ProCabs, s.r.o. 07.05.2020
128-E.4/2020 Zmluva o výpožičke zariadenia (sken PDF) Koperová Mária 07.05.2020
117-E.4/2020 Dohoda (sken PDF) MUDr. Peter Lakota 11.05.2020
140-E.4/2020 Rámcová dohoda č. Z20209189_Z (sken PDF) SIAD Slovakia spol. s r.o. 11.05.2020
111-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysokoš. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 13.05.2020
112-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysokoš. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 13.05.2020
114-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysokoš. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 13.05.2020
115-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysokoš. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 13.05.2020
129-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysokoš. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 18.05.2020
113-E.4/2020 Zmluva o praktickej výučbe (sken PDF) Univerzita sv. Cyrila a Metoda 20.05.2020
116-E.4/2020 Zmluva o zaistení odbornej praxe (sken PDF) Univerzita Pardubice 20.05.2020
123-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysokoš. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 20.05.2020
124-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysokoš. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 20.05.2020
130-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysokoš. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 20.05.2020
136-E.4/2020 Zmluva o zaistení praktickej výuky (sken PDF) Ostravská univerzita 20.05.2020
137-E.4/2020 Zmluva o zaistení praktickej výuky (sken PDF) Ostravská univerzita 20.05.2020
132-E.4/2020 Zmluva o výpožičke (sken PDF) AUTOPROFIT, s.r.o. 21.05.2020
142-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hnuteľnej veci (sken PDF) Holienková Michaela 21.05.2020
134-E.4/2020 Zmluva o výpožičke (sken PDF) BIOHEM, spol. s r.o. 27.05.2020
118-E.4/2020 Dohoda o el. forme prijímania faktúr (sken PDF) Petis Press, a.s. 28.05.2020
159-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hnuteľnej veci (sken PDF) Kriváček Peter 28.05.2020
Číslo
Názov
Dodávateľ Dátum zverejnenia
109-E.4/2020 Zmluva o výpožičke (sken PDF) Škoda AUTO Slovensko s.r.o. 01.04.2020
081-E.4/2020 Oznámenie o postupení pohľadávky (sken PDF) BIORENAL, s.r.o. 01.04.2020
084-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Universita Palackého v Olomouci 03.04.2020
080-E.4/2020 Dohoda o započítaní pohľadávok (sken PDF) BIORENAL, s.r.o. 07.04.2020
089-E.4/2020 Dohoda o splatení dlhu v splátkach (sken PDF) BIOHEM, spol. s .r.o. 07.04.2020
089-E.4/2020 Zmluva o výpožičke zariadenia (sken PDF) Merita Jusufiova 09.04.2020
103-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hniteľnej veci (sken PDF) Andrea Školová 10.04.2020
104-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hniteľnej veci (sken PDF) Podmanická Soňa 10.04.2020
075-E.4/2020 Kupna zmluva (sken PDF) VERLAG DASHÓFER vydavateľstvo, s.r.o. 15.04.2020
119-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hniteľnej veci (sken PDF) Kubačáková Simona 19.04.2020
120-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hniteľnej veci (sken PDF) Holáková Beáta 24.04.2020
108-E.4/2020 Zmluva o dielo (sken PDF) DC JOMIS, s.r.o. 27.04.2020
121-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hniteľnej veci (sken PDF) Bulejová Mária 28.04.2020
098-E.4/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) ORTOPLUS. s.r.o. 30.04.2020
100-E.4/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) STOMA PRAKTIK, s.r.o. 30.04.2020
095-E.4/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) Reg. komora Sl. komory sestier a pôrod. asistentiek 30.04.2020
096-E.4/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) MUDr. Iveta Jančařiková s.r.o. 30.04.2020
097-E.4/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) MUDr. Dana Haceková 30.04.2020
099-E.4/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) Pavol Ondrašina - DANITEX 30.04.2020
101-E.4/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) Anton Grisa 30.04.2020
125-E.4/2020 Zmluva o zaistení praktickej výuky (sken PDF) Ostravská univerzita 30.04.2020
126-E.4/2020 Zmluva o zaistení praktickej výuky (sken PDF) Ostravská univerzita 30.04.2020

Číslo
Názov
Dodávateľ Dátum zverejnenia
069-E.4/2020 Zmluva o poskytnutí odbornej stáže (sken PDF) Slovenský Červený kríž 04.03.2020
067-E.4/2020 Kúpna zmluva (sken PDF) Meditech SK, s.r.o. 05.03.2020
070-E.4/2020 Zmluva o likvidácii špecifického odpadu (sken PDF) Anna Michalíková 05.03.2020
074-E.4/2020 Zmluva o zabezp. odb. stáže zd. pracovníkov (sken PDF) Nár. ústav srdcových a ciev. chorôb 06.03.2020
078-E.4/2020 Zmluva (sken PDF) Univerzitná nemocnica Martin 09.03.2020
077-E.4/2020 Dohoda o odstúpení dlhu (sken PDF) Debitum, a.s. 10.03.2020
068-E.4/2020 Zmluva o dodávke tovaru a vyp. dávk. zariadení (sken PDF) Scandi s.r.o. 13.03.2020
081-E.4/2020 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe (sken PDF) Katolícka univerzita v Ružomberku 13.03.2020
105-E.4/2020 Kúpna zmluva (sken PDF) CHEIRÓN Cure s.r.o. 18.03.2020
141-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hnuteľnej veci (sken PDF) Klimková Soňa 19.03.2020
3a/2020 Nájomná zmluva (sken PDF) MUDr. Lakota Peter 23.03.2020
083-E.4/2020 Zmluva o bezodplatnom poskytnutí priestorov (sken PDF) Gymnázim Jozefa Miloslava Hurbana 24.03.2020
094-E.4/2020 Dodatok č.20 k zmluve o posk. zd. staroslivosti (sken PDF) DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 24.03.2020
071-E.4/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) DZS, s.r.o. 25.03.2020
143-E.4/2020 Kúpna zmluva (sken PDF) MR Diagnostic, s.r.o. 25.03.2020
106-E.4/2020 Kúpna zmluva (sken PDF) B & K s.r.o. 26.03.2020
110-E.4/2020 Kúpna zmluva (sken PDF) Medi Plus Servis, s.r.o. 27.03.2020
076-E.4/2020 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku (sken PDF) GLOBAL TAXI 30.03.2020
085-E.4/2020 Dodatok č.20 k Zmluve c. 33NSP2000218 (sken PDF) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 30.03.2020
091-E.4/2020 Zmluva o pripojení zariadenia (sken PDF) Stredoslovenská distribučná, a.s. 30.03.2020
093-E.4/2020 Zmluva o pripojení zariadenia (sken PDF) Stredoslovenská distribučná, a.s. 30.03.2020
087-E.4/2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (sken PDF) Orange Slovensko, a.s. 31.03.2020
088-E.4/2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (sken PDF) Orange Slovensko, a.s. 31.03.2020
092-E.4/2020 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme neb.priest. (sken PDF) ORTOMEDICA, s.r.o. 31.03.2020

Číslo
Názov
Dodávateľ Dátum zverejnenia
045-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 02.02.2020
052-E.4/2020 Zmluva (sken PDF) Mestský podnik služieb Čadca 06.02.2020
029-E.4/2020 Zmluva o poskytovaní služieb, starost. a servisu (sken PDF) TatraMed Software s.r.o. 10.02.2020
033-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 11.02.2020
034-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 11.02.2020
060-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 11.02.2020
066-E.4/2020 Dodatok č.19 k Zmluve č.33NSP2000218 (sken PDF) Všeobecná zdrav. poisťovňa, a.s. 12.02.2020
065-E.4/2020 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe (sken PDF) Katolícka univerzita v Ružomberku 13.02.2020
073-E.4/2020 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe (sken PDF) Katolícka univerzita v Ružomberku 13.02.2020
079-E.4/2020 Dodatok č.5 k Zmluve o spolupráci praxe (sken PDF). Trenčianská univerzita A. Dubčeka 13.02.2020
082-E.4/2020 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe (sken PDF) Katolícka univerzita v Ružomberku 13.02.2020
086-E.4/2020 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe (sken PDF) Katolícka univerzita v Ružomberku 13.02.2020
041-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 14.02.2020
048-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 14.02.2020
049-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 14.02.2020
050-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 14.02.2020
051-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 14.02.2020
056-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 17.02.2020
064-E.4/2020 Zmluva o dodávke stravy (sken PDF) Helena Šurabová 18.02.2020
048-E.4/2020 Dodatok č.2 k Zmluve č.ZO/2018Z7042 (sken PDF) osobnyudaj.sk, s.r.o. 19.02.2020
055-E.4/2020 Dohoda o odbornej praxe študenta (sken PDF) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 24.02.2020
059-E.4/2020 Dodatok č.2. k Zmluve o posk.zd. statostlivosti (sken PDF) Union zdravotná poisťovňa, a.s. 24.02.2020
062-E.4/2020 Príloha č.1 k Zmluve o poskytnutí obrat. bonusu (sken PDF) sanofi-aventis Slovakia s.r.o. 24.02.2020
025-E.4/2020 Reklamná spolupráca (sken PDF) Lidl Slovenská republika, v.o.s. 25.02.2020
061-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 25.02.2020
063-E.4/2020 Kúpna zmluva (sken PDF) Meditek SK, s,r,o, 26.02.2020
053-E.4/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) Mária Mravcová 27.02.2020
054-E.4/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) Alena Čamborová 27.02.2020

Číslo
Názov
Dodávateľ Dátum zverejnenia
015-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hnuteľnej veci (sken PDF) Katarína Mišová 06.01.2020
016-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hnuteľnej veci (sken PDF) Matejkovičová Jana 08.01.2020
432-E.4/2020 Zmluva o dielo (sken PDF) František Nemec STAVREM s,r.o. 08.01.2020
011-E.4/2020 Zmluva o dodávke stravy (sken PDF) Milan Mihálik 09.01.2020
450-E.4/2020 Zmluva o údržbe zariadení (sken PDF) Schindler výťahy a eskalátory 09.01.2020
037-E.4/2020 Dodatom č.1. k Zmluve o posk. praktic. vyuč.ziakov (sken PDF)   09.01.2020
039-E.4/2020 Dohoda o vykonaní a zabezp. klin praxe šudenta (sken PDF) Trnavská univerzita v Trnave 11.01.2020
017-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hnuteľnej veci (sken PDF) Štefan Červenec 11.01.2020
509-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe. vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 12.01.2020
012-E.4/2020 Zmluva o dodávke stravy (sklad PDF) František Jedinák 12.01.2020
018-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hnuteľnej veci (sken PDF) Šimaliaková Lenka 13.01.2020
030-E.4/2020 Zmluva o dodávke stravy (sklad PDF) Ľubomír Šadibol 13.01.2020
002-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe. vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 14.01.2020
001-E.4/2020 Dodatok č.1 k zmluve ZO/2018Z7042 (sken PDF) osobnyudaj.sk s.r.o. 15.01.2020
020-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe. vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 16.01.2020
024-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hnuteľnej veci (sken PDF) Kubová Mária 17.01.2020
035-E.4/2020 Zmluva o podpore a stab. špec. štúdia zd. prac. (sken PDF) Univerzita Komenského v Bratislave 17.01.2020
036E.4/2020 Dohoda o zabez. mat.-tech. a person. podmien. (sken PDF) Univerzita Komenského v Bratislave 17.01.2020
043-E.4/2020 Zmluva o dodávke stravy (sklad PDF) Patrik Mažgút 17.01.2020
044-E.4/2020 Zmluva o dodávke stravy (sklad PDF) Vladimír Krajčík 17.01.2020
025-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hnuteľnej veci (sken PDF) Kriváček Peter 19.01.2020
026-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hnuteľnej veci (sken PDF) Zuzana Korduliaková 19.01.2020
005-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe. vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 20.01.2020
006-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe. vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 20.01.2020
007-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe. vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 20.01.2020
008-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe. vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 20.01.2020
009-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe. vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 20.01.2020
010-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe. vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 20.01.2020
027-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hnuteľnej veci (sken PDF) Mačejková Marta 20.01.2020
028-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hnuteľnej veci (sken PDF) Mudrík Marcel 21.01.2020
047-E.4/2020 Dodatok č. 18 k Zmluve 33NSP2000218 (sken PDF) Všeobecná zfravotná poisťovňa, a.s. 23.01.2020
032-E.4/2020 Dohoda o spolupráci pri odb. praxi žiakov (sken PDF) Stredná zd. škola v Trenčíne 24.01.2020
003-E.4/2020 Dohoda o vykonaní a zabezp. klin praxe šudenta (sken PDF) Trnavská univerzita v Trnave 29.01.2020
013-E.4/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) BIORENAL s.r.o. 29.01.2020
021-E.4/2020 Dodatok č.3. k Zmluve o vykonaní ser.prác (sken PDF) MEDIS NITRA, s.r.o. 29.01.2020
022-E.4/2020 Dohoda o ukončení o nájme nebytových priestorov (sken PDF) BIORENAL s.r.o. 29.01.2020
004-E.6/2020 Dohoda o splatení záväzku (sken PDF) Peter Liščák 29.01.2020
039-E.6/2020 Dohoda o zebez. klinickej praxe študenta (sken PDF) Trnavská univerzita v Trnave 29.01.2020
040-E.6/2020 Dohoda o zebez. klinickej praxe študenta (sken PDF) Trnavská univerzita v Trnave 29.01.2020
042-E.4/2020 Dohoda o zebez. klinickej praxe študenta (sken PDF) Trnavská univerzita v Trnave 29.01.2020
019-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe. vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 31.01.2020
031-E.4/2020 Kúpna zmluva (sken PDF) MARTÍNEK CZ, s.r.o. 31.01.2020