Zmluvy 2023

 Zmluva o nájme nebytových priestorov​

Číslo
Názov
Dodávateľ Dátum zverejnenia
223-2023-KNsP-E.4 Zmluva o dodávke stravy podľa Obchodného zákonníka (sken PDF) Ján Benčík 04.09.2023
224-2023-KNsP-E.4 Zmluva o dodávke stravy podľa Obchodného zákonníka (sken PDF) Roman Závodník 04.09.2023
225-2023-KNsP-E.4 Zmluva o dodávke stravy podľa Obchodného zákonníka (sken PDF) Peter Ohradka 04.09.2023
226-2023-KNsP-E.4 Zmluva o dodávke stravy podľa Obchodného zákonníka (sken PDF) Mgr. Barbora Cyprichová 04.09.2023
227-2023-KNsP-E.4 Zmluva o dodávke stravy podľa Obchodného zákonníka (sken PDF) Róbert Závodník 04.09.2023
214-2023-KNsP-E.4 Dodatok č.1 k Zmluve o odbere odpadu zo dňa 20.09.2016 (sken PDF) Peter Bolek - EKORA 05.09.2023
216-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA
č. 06-P/2023/3FL (sken PDF)
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA BANSKÁ BYSTRICA 06.09.2023
219-2023-KNsP-E.4 Zmluva (sken PDF) Univerzitná nemocnica Martin 06.09.2023
220-2023-KNsP-E.4 Kúpna zmluva 23052023/ ANE (sken PDF) Messer Medical Horne Care Slovakia, s.r.o. 06.09.2023
215-2023-KNsP-E.4 Kúpna zmluva (sken PDF) EPION s.r.o. 07.09.2023
217-2023-KNsP-E.4 Kúpna zmluva (sken PDF) MEDIS Nitra, spol. s r.o. 07.09.2023
180-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ODBORNEJ PRAXE ŠTUDENTA (sken PDF) Trnavská univerzita so sídlom v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 07.09.2023
185-2023-KNsP-E.4 Smlouva o zajištení praktické výuky studenta (sken PDF) Terézia Racková 07.09.2023
192-2023-KNsP-E.4 SMLOUVA o zajištení praxe vysokoškolských studentu (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta 07.09.2023
228-2023-KNsP-E.4 Zmluva č. 14-2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania (sken PDF) Stredná odborná škola obchodu a služieb 07.09.2023
233-2023-KNsP-E.4 Zmluva o dodávke stravy podľa Obchodného zákonníka (sken PDF) Jozef Ohrádka 11.09.2023
234-2023-KNsP-E.4 Zmluva o dodávke stravy podľa Obchodného zákonníka (sken PDF) Marián Poláček 11.09.2023
184-2023-KNsP-E.4 Zmluva o výpožičke (sken PDF) BioVendor Slovakia s. r. o. 18.09.2023
221-2023-KNsP-E.4 Kúpna zmluva (sken PDF) MICROCOMP – Computersystém s r.o. 19.09.2023
222-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA o poskytovaní praktického vyučovania (sken PDF) Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne 20.09.2023
235-2023-KNsP-E.4 Kúpna zmluva (sken PDF) SELVIT, spol. s r .o. 20.09.2023
237-2023-KNsP-E.4 SMLOUVA o zajištení praxe vysokoškolských studentu (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci, Lékarská fakulta 20.09.2023
02-2023-KNsP-ZAM Štipendijná zmluva pre študenta vysokej školy (sken PDF) Nikola KORIČÁROVÁ 27.09.2023
03-2023-KNsP-ZAM Štipendijná zmluva pre študenta vysokej školy (sken PDF) Tatiana KOVALIKOVÁ 27.09.2023
196-2023-KNsP-E.4 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 273-E.4/2022 (sken PDF) RADIX MEDICAL spol. s r.o. 27.09.2023
221-2023-KNsP-E.4 KÚPNA ZMLUVA (sken PDF) MICROCOMP – Computersystém s r.o. 27.09.2023
230-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA o podpore a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia (sken PDF) Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
27.09.2023
231-2023-KNsP-E.4 Kúpna zmluva (sken PDF) Messer Medical Horne Care Slovakia, s.r.o. 27.09.2023
239-2023-KNsP-E.4 Kúpna zmluva (sken PDF) COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. 27.09.2023
240-2023-KNsP-E.4 Kúpna zmluva (sken PDF) COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. 27.09.2023
244-2023-KNsP-E.4 Dodatok č. 30 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.6003NSP2000117 (sken PDF) Union zdravotná poisťovňa, a. s . 27.09.2023
245-2023-KNsP-E.4 Zmluva o výbere pôrodníka (sken PDF) Anna - Mária Harceková 27.09.2023
249-2023-KNsP-E.4 Dohoda o zrušení Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 273-E.4/2022 (sken PDF) RADIX MEDICAL spol. s r.o. 27.09.2023
253-2023-KNsP-E.4 Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO ev. č., Zhotoviteľa 25072023, ev. č. Objednávateľa 197/2023/KNsP/E.4 (sken PDF) OB-BELSTAV, s.r.o. 29.09.2023
255-2023-KNsP-E.4 DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DODAVKE SOFTVEROVYCH PRODUKTOV  A POSKYTOVANI SERVISNYCH SLUZIEB (sken PDF INISOFT s. r. o. 29.09.2023

 Zmluva o nájme nebytových priestorov​

Číslo
Názov
Dodávateľ Dátum zverejnenia
157-2023-KNsP-E.4 Zmluva o výpožičke č. 414-11-03-1-2023-4785 (sken PDF) Eurolab Lambda a.s. 01.08.2023
172-2023-KNsP-E.4 Sublicenčná zmluva (sken PDF) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 04.08.2023
174-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA O DIELO na výkon občasného odborného autorského dohľadu (sken PDF AFRY CZ s.r.o. 04.08.2023
175-2023-KNsP-E.4 Zmluva o dielo a licenčná zmluva č.175/2023/KNsP/E.4 (sken PDF) AFRY CZ s.r.o. 04.08.2023
206-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ODBORNEJ PRAXE ŠTUDENTA (sken PDF) Trnavská univerzita so sídlom v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 07.08.2023
207-2023-KNsP-E.4 Smlouva o zabezpečení odborné praxe (sken PDF) Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta 08.08.2023
196-2023-KNsP-E.4 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 273-E.4/2022 (sken PDF) RADIX MEDICAL spol. s r.o. 08.08.2023
190-2023-KNsP-E.4 Kúpna zmluva (sken PDF Edis s.r.o. 11.08.2023
191-2023-KNsP-E.4 Kúpna zmluva (sken PDF airo, s. r. o. 17.08.2023
194-2023-KNsP-E.4 Kúpna zmluva (sken PDF MICROCOMP – Computersystém s r.o. 17.08.2023
195-2023-KNsP-E.4 Kúpna zmluva (sken PDF MICROCOMP – Computersystém s r.o. 17.08.2023
208-2023-KNsP-E.4 Kúpna zmluva (sken PDF EPION s.r .o . 17.08.2023
209-2023-KNsP-E.4 Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode na dodanie potravín „Mäso čerstvé, kuchynsky opracované a mäsové výrobky" č.87112020/0Z (sken PDF) POZANA MEAT, s.r.o. 18.08.2023
212-2023-KNsP-E.4 Zmluva o dielo (sken PDF) DC JOMIS, s. r. o. 18.08.2023
210-2023-KNsP-E.4 Dodatok č. 11 k Zmluve č. 33NSP2000322 (sken PDF) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 22.08.2023
213-2023-KNsP-E.4 Zmluva o konziliárnych službách (sken PDF) BIORENAL s.r.o. 24.08.2023
198-2023-KNsP-E.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) MUDr. Margita Heglasová STOMATOLÓG s.r.o. 25.08.2023
199-2023-KNsP-E.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) MUDr. Marian Liščák 25.08.2023
200-2023-KNsP-E.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) ORTOMEDICAL, s.r.o. 25.08.2023
201-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA O PRENÁJME REKLAMNÝCH PLÔCH (sken PDF) MP-SPEED, s.r.o. 25.08.2023
202-2023-KNsP-E.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) BENE-PLUS, s.r.o. 25.08.2023
203-2023-KNsP-E.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) GIVA, s.r.o. 25.08.2023
204-2023-KNsP-E.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) MUDr. Mária Hriňová 25.08.2023
205-2023-KNsP-E.4 Zmluva o nájme pozemku (sken PDF) Denis Sloboda 25.08.2023
211-2023-KNsP-E.4 Zmluva o poskytovaní služieb (sken PDF) HUMART, s.r.o. 25.08.2023
218-2023-KNsP-E.4 Zmluva č. 20 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania (sken PDF) Stredná odborná škola obchodu a služieb 25.08.2023

 Zmluva o nájme nebytových priestorov​

Číslo
Názov
Dodávateľ Dátum zverejnenia
135-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA O POSKYTOVAN Í LABORATÓRNYCH SLUŽIEB (sken PDF) Medirex, a.s. 06.07.2023
168-2023-KNsP-E.4 DOHODA O POVINNEJ LETNEJ PRAXI (sken PDF) Slovenská zdravotnícka univenita v Bratislave 06.07.2023
169-2023-KNsP-E.4 DOHODA O POVINNEJ LETNEJ PRAXI (sken PDF) Slovenská zdravotnícka univenita v Bratislave 06.07.2023
170-2023-KNsP-E.4 DOHODA O POVINNEJ LETNEJ PRAXI (sken PDF) Slovenská zdravotnícka univenita v Bratislave 06.07.2023
171-2023-KNsP-E.4 DOHODA O POVINNEJ LETNEJ PRAXI (sken PDF) Slovenská zdravotnícka univenita v Bratislave 06.07.2023
173-2023-KNsP-E.4 Smlouva o zabezpečení odborné praxe (sken PDF) Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta 06.07.2023
177-2023-KNsP-E.4 Rámcová dohoda č. Z20236412_Z (sken PDF) VegaTop, s.r.o. 06.07.2023
156-2023-KNsP-E.4 Zmluva o výpožičke (sken PDF) BioVendor Slovakia s. r. o. 07.07.2023
181-2023-KNsP-E.4 Kúpna zmluva (sken PDF) RADIX MEDICAL spol. s r. o. 07.07.2023
182-2023-KNsP-E.4 Kúpna zmluva (sken PDF) RADIX MEDICAL spol. s r. o. 07.07.2023
183-2023-KNsP-E.4 Kúpna zmluva (sken PDF) COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. 07.07.2023
151-2023-KNsP-E.4 Smlouva o zabezpečení odborné praxe studenta (sken PDF) UNIVERZITA KARLOVA
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové
12.07.2023
179-2023-KNsP-E.4 DOHODA O SÚVISLEJ KLINICKEJ (ODBORNEJ) A PRÁZDNINOVEJ PRAXI (sken PDF) FZ SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici 14.07.2023
178-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA č. Z_020_00020_2023 o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity (sken PDF) Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 21.07.2023
186-2023-KNsP-E.4 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 354-E.4/2022 (sken PDF MICARD, s.r.o. 21.07.2023
188-2023-KNsP-E.4 Smlouva o zabezpečení letní studijní odborné praxe (sken PDF) 2. lékarská fakulta Univerzity Karlovy
se sídlem: V Úvalu 84/ l , 150 06 Praha 5 - Motol
21.07.2023
189-2023-KNsP-E.4 Dodatok č. 29 k zmluve o poskytovani zdravotnej starostlivosti č.6003NSP2000117 (sken PDF) Union zdravotná poisťovňa , a. s. 21.07.2023
187-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA O DIELO č. ZA1-23-0831-01 (sken PDF) GreMi KLIMA s.r.o. 28.07.2023
197-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA O DIELO č. 25072023 (sken PDF) OB-BELSTAV, s.r.o. 31.07.2023
193-2023-KNsP-E.4 Dodatok č. 10 k Zmluve č. 33NSP2000322 (sken PDF) Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s. 31.07.2023

 Zmluva o nájme nebytových priestorov​

Číslo
Názov
Dodávateľ Dátum zverejnenia
136-2023-KNsP-E.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) STOMAPERFEKT s.r.o. 05.06.2023
137-2023-KNsP-E.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) MUDr. Marta Štibrániová s.r.o. 05.06.2023
138-2023-KNsP-E.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) SANTMED s.r.o. 05.06.2023
140-2023-KNsP-E.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) NEUROL, s.r.o. 05.06.2023
141-2023-KNsP-E.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) TOMADENT s.r.o. 05.06.2023
142-2023-KNsP-E.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) Bc. Peter Sajdák 05.06.2023
143-2023-KNsP-E.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) Mariana Jurčagová 05.06.2023
144-2023-KNsP-E.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) BENE-PLUS, s.r.o. 05.06.2023
145-2023-KNsP-E.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) PRO-TECH SK, s.r.o. 05.06.2023
146-2023-KNsP-E.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) REHA-CARE, s.r.o. 05.06.2023
147-2023-KNsP-E.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) MUDr. Margita Orságová, s.r.o. 05.06.2023
148-2023-KNsP-E.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) širanec s.r.o. 05.06.2023
129-2023-KNsP-E.4 Smlouva o zabezpečení odborné praxe (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 13.06.2023
130-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ODBORNEJ PRAXE ŠTUDENTA (sken PDF) Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
13.06.2023
149-2023-KNsP-E.4 Dodatok č. 3 k Dobode č. F3 PP/07-08
o súvislej klinickej a prázdninovej praxi (sken PDF)
SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA BRATISLAVA 13.06.2023
150-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 212202 (sken PDF) DYNEX Servis spol. s r .o. 13.06.2023
158-2023-KNsP-E.4 Zmluva o výpožičke prístrojov (sken PDF) BIOHEM a.s. 13.06.2023
160-2023-KNsP-E.4 SMLOUVA o zajištení praxe vysokoškolských studentu (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci, Lékarská fakulta 13.06.2023
161-2023-KNsP-E.4 Zmluva o výpožičke (sken PDF) RADIOMETER s.r.o. 13.06.2023
166-2023-KNsP-E.4 Zmluva (sken PDF) Univerzitná nemocnica Martin 13.06.2023
116-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA O DIELO (sken PDF) ELEgas s.r.o. 16.06.2023
01a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MILAN ČULÁK 16.06.2023
02a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MARTINA ĎATKOVÁ 16.06.2023
03a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) PASTORKOVÁ GABRIELA 16.06.2023
05a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ANDREA DIDEKOVÁ 16.06.2023
06a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ANTON GRISA 16.06.2023
07a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) PERĎOCHOVÁ EVA 16.06.2023
08a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) Peter ŠIRANEC 16.06.2023
09a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) Mgr. IVETA LIŠČÁKOVÁ 16.06.2023
10a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) PADYŠÁK MARTIN 16.06.2023
11a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) CYPRICH BRANISLAV 16.06.2023
13a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) JÚLIA BALÁŽOVÁ 16.06.2023
14a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) SILVIA KORMANCOVÁ 16.06.2023
15a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) KLUSOVÁ JANA 16.06.2023
16a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) RENÁTA MAJÁKOVÁ 16.06.2023
17a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) JOZEFA ZVERCOVÁ 16.06.2023
18a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ŠTEFAN ŠKRIPEK 16.06.2023
19a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) JOZEFA STRÝČKOVÁ 16.06.2023
20a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) SKALIČANOVÁ GABRIELA 16.06.2023
21a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) PETER HOJDÍK 16.06.2023
22a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ČENTÁKOVÁ MÁRIA 16.06.2023
23a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) KUBINEC STANISLAV 16.06.2023
24a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MARTIN PADYŠÁK 16.06.2023
25a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) IVETA CUDRÁKOVÁ 16.06.2023
26a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) PIZLOVÁ PETRA 16.06.2023
27a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) BAJÁKOVÁ EVA 16.06.2023
28a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) KRISTÍNA ŠUSTEKOVÁ 16.06.2023
29a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MARCELA LUPTOVCOVÁ 16.06.2023
31a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MURGAŠ JOZEF 16.06.2023
32a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) KUFFOVÁ ANNA 16.06.2023
33a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) LEGERSKÝ JÁN 16.06.2023
34a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) JANA KUBEŠOVÁ 16.06.2023
36a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) KAVULIAKOVÁ DANIELA 16.06.2023
37a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) NEKORANCOVÁ MARGITA 16.06.2023
39a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ĎAĎOVÁ IVETA 16.06.2023
40a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) BOŽENA MUDRÍKOVÁ 16.06.2023
41a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MÁRIA CHOVANCOVÁ 16.06.2023
42a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) GARANSKÝ ZOLTÁN 16.06.2023
43a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) GUŽIKOVÁ NIKOLA 16.06.2023
44a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) GLONČÁKOVÁ DARINA 16.06.2023
45a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) KRAJČÍKOVÁ IRENA 16.06.2023
46a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) FRANTIŠEK ROTH 16.06.2023
47a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) STAŠKOVAN RASTISLAV 16.06.2023
48a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MUDr. VERONIKA POLAČKOVÁ 16.06.2023
49a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) PETER PADYCH 16.06.2023
50a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ANNA TRNKOVÁ 16.06.2023
51a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) VLADIMÍR ORAVEC 16.06.2023
52a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) KOTYROVÁ JOZEFÍNA 16.06.2023
53a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ONDRAŠINOVÁ IVANA 16.06.2023
54a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) GOMOLOVÁ LADA 16.06.2023
55a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) Mgr. MARTIN TURÓCI 16.06.2023
56a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MUDr. ZELIESKOVÁ MÁRIA 16.06.2023
57a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ONDRAŠINA MIROSLAV 16.06.2023
58a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) SÍKOROVÁ EMÍLIA 16.06.2023
59a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) GAMROTOVÁ IVETA 16.06.2023
61a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ALENA PERĎOCHOVÁ 16.06.2023
62a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) RUSLAN HOROBETS 16.06.2023
63a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) JOZEF NEMČÁK 16.06.2023
64a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) CYPRICH ANDREJ 16.06.2023
66a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) JÁN OTRUBA 16.06.2023
67a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) RNDr. PETER DRENGUBIAK 16.06.2023
68a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ERIK HURINA 16.06.2023
69a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MUDr. KATARÍNA HEGLASOVÁ 16.06.2023
70a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MUDr. PAROBOK MICHAL 16.06.2023
71a-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) CYPRICHOVÁ MONIKA 16.06.2023
72-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MARTA LIŠČÁKOVÁ 16.06.2023
73-2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) BAJÁKOVÁ EVA 16.06.2023
165-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA O VÝPOŽIČKE (sken PDF) Dobrovoľný hasičský zbor Korňa 16.06.2023
103-2023-KNsP-E.4 SMLOUVA o zajištení praxe vysokoškolských studentu (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci, Lékarská fakulta 16.06.2023
155-2023-KNsP-E.4 Dodatok č. 9 k Zmluve č. 33NSP2000322 (sken PDF) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 19.06.2023
162-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA č. Z_020_00019_2023 o výkone odbornej zdravotníckej praxe- školiacej aktivity (sken PDF) Fakultná nemocnica s eoliklinikou Žilina 19.06.2023
167-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA O DIELO (sken PDF) Applipower, s.r.o. 23.06.2023

 Zmluva o nájme nebytových priestorov​

Číslo
Názov
Dodávateľ Dátum zverejnenia
102-2023-KNsP-E.4 DAROVACIA ZMLUVA (sken PDF) Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach o.o. 02.05.2023
112-2023-KNsP-E.4 Zmluva komisionárska (sken PDF) TARKA s.r.o. 02.05.2023
109-2023-KNsP-E.4 Kúpna zmluva (sken PDF) K&M MEDIA s. r. o. 05.05.2023
110-2023-KNsP-E.4 Zmluva o dielo (sken PDF) Peter Sýkora 05.05.2023
124-2023-KNsP-E.4 Smlouva o zajištení praktické výuky - individuální (sken PDF) Ostravská univerzita Lékařská fakulta OU 09.05.2023
97-2023-KNsP-E.4 Zmluva o nájme pozemku (sken PDF) GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. 12.05.2023
127-2023-KNsP-E.4 Dodatok č. 28 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6003NSP2000117 (sken PDF) Union zdravotná poisťovňa, a. s. 12.05.2023
132-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY NEREGULOVANÁ (sken PDF) Stredoslovenská energetika, a. s. 12.05.2023
133-2023-KNsP-E.4 DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY (sken PDF) Stredoslovenská energetika, a. s. 12.05.2023
106-2023-KNsP-E.4 DOHODA O POVINEJ LETNEJ PRAXI (sken PDF) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 12.05.2023
107-2023-KNsP-E.4 DOHODA O POVINEJ LETNEJ PRAXI (sken PDF) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 12.05.2023
113-2023-KNsP-E.4 DOHODA O POVINEJ LETNEJ PRAXI (sken PDF) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 12.05.2023
114-2023-KNsP-E.4 DOHODA O POVINEJ LETNEJ PRAXI (sken PDF) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 12.05.2023
120-2023-KNsP-E.4 DOHODA O ZABEZPEČENi ODBORNEJ PRAXE (sken PDF) KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 12.05.2023
121-2023-KNsP-E.4 DOHODA O ZABEZPEČENi ODBORNEJ PRAXE (sken PDF) KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 12.05.2023
122-2023-KNsP-E.4 DOHODA O ZABEZPEČENi ODBORNEJ PRAXE (sken PDF) KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 12.05.2023
123-2023-KNsP-E.4 DOHODA O ZABEZPEČENi ODBORNEJ PRAXE (sken PDF) KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 12.05.2023
128-2023-KNsP-E.4 Dodatok č. 8 k Zmluve č. 33NSP2000322 (sken PDF) Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s. 12.05.2023
125-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU č. MOPP2023_002 (sken PDF) Nadácia Pontis 12.05.2023
118-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA O PRIPOJENÍ DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY (sken PDF) Stredoslovenská distribučná, a. s. 23.05.2023
131-2023-KNsP-E.4 DOHODA O ZABEZPEČENi ODBORNEJ PRAXE (sken PDF) KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 23.05.2023
117-2023-KNsP-E.4 SMLOUVA o zajištení praxe vysokoškolských studentu (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci, Lékafská fakulta 25.05.2023
154-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA o výkone odbornej zdravotníckej praxe- školiacej aktivity (sken PDF) Mgr. Andrea Hrašková 25.05.2023
3A-2023 Nájomná zmluva (sken PDF) MUDr. Erik Straka 30.05.2023
134-2023-KNsP-E.4 DOHODA O ZABEZPEČENÍ ODBORNEJ PRAXE (sken PDF) KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
FAKULTA ZDRAVOTNiCTVA
30.05.2023
152-2023-KNsP-E.4 Zmluva
o poskytnutí odbornej stáže v KNsP Čadca (sken PDF)
Slovenský Červený kríž, Sekretariát územného spolku 30.05.2023
154-2023-KNsP-E.4 SMLOUVA o zajištení praxe vysokoškolských studentu (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta 31.05.2023

 Zmluva o nájme nebytových priestorov​

Číslo
Názov
Dodávateľ Dátum zverejnenia
79-2023-KNsP-E.4 Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. 691-E.4/ 2021 zo dňa 04.01.2022 (sken PDF) MUDr. Miroslav Kapusta 03.04.2023
83-2023-KNsP-E.4 DOHODA O ZABEZPEČENÍ ODBORNEJ PRAXE (sken PDF) KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA 04.04.2023
98-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 04-5/2023/ZL (sken PDF) STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA BANSKÁ BYSTRICA 06.04.2023
78-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB (sken PDF) void SOC, s.r.o. 12.04.2023
89-2023-KNsP-E.4 SMLOUVA o zajištení praxe vysokoškolských studentu (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci, Lékarská fakulta 17.04.2023
90-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB (sken PDF) MICROCOMP - Computersystém s r.o. 17.04.2023
99-2023-KNsP-E.4 SMLOUVA o zajištení praxe vysokoškolských studentu (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci, Lékarská fakulta 17.04.2023
100-2023-KNsP-E.4 SMLOUVA o zajištení praxe vysokoškolských studentu (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci, Lékarská fakulta 17.04.2023
108-2023-KNsP-E.4 DODATOK č.1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 13-P/2022/FL (sken PDF) STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA BANSKÁ BYSTRICA 20.04.2023
101-2023-KNsP-E.4 Smlouva o zajištení praktické výuky studenta (sken PDF) Veronika Taranová 20.04.2023
153-2023-KNsP-E.4 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov (sken PDF) Mgr. Jana Kanitrová 25.04.2023
115-2023-KNsP-E.4 Zmluva o praktickej výučbe (sken PDF) Fakulta zdravotníckych vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 26.04.2023
91-2023-KNsP-E.4  Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) DANITEX, s.r.o. 28.04.2023
119-2023-KNsP-E.4 Rámcová dohoda č. Z20232954_Z (sken PDF) K&M MEDIA s.r.o. 28.04.2023
104-E.4_2022 Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta (sken PDF) SMLOUVA  o zajištení praxe vysokoškolských studentu 28.04.2023
92-2023-KNsP-E.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) STOMA PRAKTIK, s.r.o. 28.04.2023
93-2023-KNsP-E.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) MUDr. Iveta Jančařiková s.r.o. 28.04.2023
94-2023-KNsP-E.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) Anton Grísa 28.04.2023
95-2023-KNsP-E.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) Regionálna komora Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 28.04.2023
96-2023-KNsP-E.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) ORTOPLUS, s.r.o. 28.04.2023
111-2023-KNsP-E.4 DODATOK č.1 k Zmluve o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníkava vrámci rezidentského štúdia (sken PDF) Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine 28.04.2023
Číslo
Názov
Dodávateľ Dátum zverejnenia
35-2023-KNsP-E.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) Alena Čamborová 02.03.2023
04-2023-KNsP-E.4 Kúpna zmluva (sken PDF) AMIREX, a.s. 03.03.2023
34-2023-KNsP-E.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) Mária Mravcová 03.03.2023
65-2023-KNsP-E.4 Zmluva o dodávke stravy (sken PDF) Ján Šopor 03.03.2023
70-2023-KNsP-E.4 Dodatok č. 27 k zmluve o poskytovanl zdravotnej starostlivostič. 6003NSP2000117 (sken PDF) Union zdravotná poisťovňa , a. s. 03.03.2023
71-2023-KNsP-E.4 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (sken PDF) Slovak Telekom, a.s. 03.03.2023
03-2023-KNsP-E.4 Kupna zmluva (sken PDF) Bayer, spol. s r.o. 06.03.2023
59-2023-KNsP-E.4 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci (sken PDF) Medikus, s.r.o. 06.03.2023
62-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA o poskytovaní praktického vyučovania (sken PDF) Stredná zdravotnicka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne 08.03.2023
63-2023-KNsP-E.4 Dodatok č. 7 k Zmluve č. 33NSP2000322 (sken PDF) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 08.03.2023
72-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA O VÝPôŽIČKE (sken PDF) Bayer, spol. s r.o. 08.03.2023
69-2023-KNsP-E.4 Zmluva o praktickej výučbe (sken PDF) Fakulta zdravotníckych vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 09.03.2023
46-2023-KNsP-E.4 Zmluva o konziliárnych službách (sken PDF) MUDr. Anna GLAMOŠOVÁ, s.r.o. 10.03.2023
41-2023-KNsP-E.4 Zmluva komisionárska (sken PDF) INTEGRAL, s.r.o. 13.03.2023
50-2023-KNsP-E.4 Zmluva o poskytovaní služieb (sken PDF) PeGEA, s.r.o. 14.03.2023
74-2023-KNsP-E.6 Dohoda o započítaní pohľadávok (sken PDF) BIORENAL s.r.o. 14.03.2023
74-2023-KNsP-E.4 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na dodanie potravín "Mäso čerstvé, kuchynsky opracované a mäsové výrobky" č.871/2020/0Z (sken PDF) POZANA MEAT, s.r.o. 15.03.2023
64-2023-KNsP-E.4 Dohoda o zrušení a skončení Zmluvy o poskytovaní služiebč. 191-E.4/2022 zo dňa 30.06.2022 (sken PDF) VIŠŇOVSKÍ, s.r.o. 15.03.2023
68-2023-KNsP-E.4 Kúpna zmluva (sken PDF) OMES spol. s r. o. 17.03.2023
81-2023-KNsP-E.4 Kúpna zmluva (sken PDF) InMed Slovakia s.r.o. 17.03.2023
75-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA O VÝKONE ZUBNO-LEKÁRSKEJ POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY (sken PDF) MUDr. Janka Palúchová 20.03.2023
01-2023-KNsP-SP-D Dohoda o uznaní a splnení záväzku č. 01/2023/KNsP/SP-D (sken PDF) Jarmila DODEKOVÁ 20.03.2023
08-2023-KNsP-E.4 Kúpna zmluva (sken PDF) Applipower s.r.o. 21.03.2023
38-2023-KNsP-E.4 Zmluva komisionárska (sken PDF) GYN, s.r.o. 24.03.2023
76-2023-KNsP-E.4 Kúpna zmluva (sken PDF) MARTÍNEK CZ, s.r.o. 24.03.2023
73-2023-KNsP-E.4 Smlouva o zajištení praxe vysokoškolských studentu (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta 27.03.2023
80-2023-KNsP-E.4 Smlouva o zajištení praktické výuky - individuální (sken PDF) Ostravská univerzita Lékarská fakulta OU 28.03.2023
85-2023-KNsP-E.4 ZMLUVAO ZABEZPEČENÍ ODBORNEJ PRAXE ŠTUDENTA (sken PDF) Trnavská univerzita so sídlom v Tmave 28.03.2023
86-2023-KNsP-E.4 ZMLUVAO ZABEZPEČENÍ ODBORNEJ PRAXE ŠTUDENTA (sken PDF Trnavská univerzita so sídlom v Tmave 28.03.2023
87-2023-KNsP-E.4 DAROVACIA ZMLUVA (sken PDF) Schaeffler Kysuce spol. s r.o. 28.03.2023
36-2023-KNsP-E.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) DZS, s.r.o. 31.03.2023
82-2023-KNsP-E.4 Dodatok č. 11 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo dňa 08.04.2017 (sken PDF) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31.03.2023
84-2023-KNsP-E.4 Kúpna zmluva (sken PDF) Adam Chabada 31.03.2023
Číslo
Názov
Dodávateľ Dátum zverejnenia
26-2023-KNsP-E.4 D O D A T O K č. 1/2023 k Zmluve o poskytovaní praktického vyučovania žiakov č. 15-2022/2023 (sken PDF) Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci 02.02.2023
27-2023-KNsP-E.4 D O D A T O K č. 1/2023 k Zmluve o poskytovaní praktického vyučovania žiakov č. 22-2022/2023 (sken PDF) Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci 02.02.2023
28-2023-KNsP-E.4 DAROVACIA ZMLUVA (sken PDF) Naša nemocnica v Čadci, o.z. 03.02.2023
05-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 38/2023 (sken PDF) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 06.02.2023
06-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 38/2023 (sken PDF) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 06.02.2023
09-2023-KNsP-E.4 SERVISNÁ ZMLUVA č. 01/2023 (sken PDF) ELMONT – COM, s.r.o. 06.02.2023
21-2023-KNsP-E.4 Smlouva o zajištení praktické výuky - individuální (sken PDF) Ostravská univerzita Lékařská fakulta OU 06.02.2023
22-2023-KNsP-E.4 Smlouva o zajištení praktické výuky - individuální (sken PDF) Ostravská univerzita Lékařská fakulta OU 06.02.2023
23-2023-KNsP-E.4 Smlouva o zajištení praktické výuky - individuální (sken PDF) Ostravská univerzita Lékařská fakulta OU 06.02.2023
379-E.4_2022 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 952/2022 (sken PDF) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 06.02.2023
380-E.4_2022 DAROVACIA ZMLUVA č. 951/2022 (sken PDF) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 06.02.2023
24-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA č. z_o20_00001_2023o výkone odbornej zdravotnfckej praxe - školiacej aktivity (sken PDF) Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 06.02.2023
30-2023-KNsP-E.4 Dodatok č.3 k Rámcovej dohode na dodanie potravín „Mrazená hydina a ryby"č.875/2020/0Z (sken PDF) INMEDIA, spol. s r. o. 06.02.2023
31-2023-KNsP-E.4 Dodatok č.3 k Rámcovej dohode na dodanie potravín „Mrazená zelenina"č.879/2020/0Z (sken PDF) INMEDIA, spol. s r. o. 06.02.2023
32-2023-KNsP-E.4 Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode na dodanie potravín „Vajcia" č. 88012020/0Z (sken PDF) INMEDIA, spol. s r. o. 06.02.2023
25-2023-KNsP-E.4 Dodatok č. 26 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6003NSP2000117 (sken PDF) Union zdravotná poisťovňa, a. s. 09.02.2023
29-2023-KNsP-E.6 Dohoda o pristúpení k záväzku, uznaní dlhu a splátkovom kalendári (sken PDF) Andrea Slivková 10.02.2023
19-2023-KNsP-E.4 Dodatok č .6 k Zmluve č. 33NSP2000322 (sken PDF) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 13.02.2023
20-2023-KNsP-E.4 SMLOUVA o zajištění praxe vysokoškolských studentu (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci, Lékarská fakulta 16.02.2023
54-2023-KNsP-E.4 Rámcová dohoda č . Z2023791 Z (sken PDF) UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akcíová spoločnosť 16.02.2023 
55-2023-KNsP-E.4 Rámcová dohoda č. Z2023792 Z (sken PDF) UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akcíová spoločnosť 16.02.2023 
18-2023-KNsP-E.4 SMLOUVA o zajištění praxe vysokoškolských studentu (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci, Lékarská fakulta 16.02.2023 
33-2023-KNsP-E.4 DAROVACIA ZMLUVA (sken PDF) Slovenský zväz telesne postihnutých Základná organizácia 16.02.2023 
40-2023-KNsP-E.4 Zmluva komisionárska (sken PDF) ORTOPLUS, s.r.o. 16.02.2023 
45-2023-KNsP-E.4 Zmluva o konziliárnych službách (sken PDF) MEDIMA PLUS s.r.o. 16.02.2023 
52-2023-KNsP-E.4 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na dodanie potravín "Chlieb a pečivo"č.874/2020/0Z (sken PDF) Kysucké pekárne, a.s. 16.02.2023 
17-2023-KNsP-E.4 SMLOUVA o zajištění praxe vysokoškolských studentu (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci, Lékarská fakulta 17.02.2023 
53-2023-KNsP-E.4 Dodatok č . 2 k ZMLUVE O URČENÍ VÝUČBOVÉHO ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY (sken PDF) Stredná zdravotnlcka škola 20.02.2023 
44-2023-KNsP-E.4 Zmluva komisionárska (sken PDF) GynDar, s.r.o. 20.02.2023 
56-2023-KNsP-E.4 Dodatok č. 1 ku ZMLUVE O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY zo dňa 30.08.2022 (sken PDF) UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnost' 21.02.2023 
61-2023-KNsP-E.4 Smlouva o zajištení praktické výuky - individuální (sken PDF) Ostravská univerzita Lékařská fakulta OU 21.02.2023 
42-2023-KNsP-E.4 Zmluva komisionárska (sken PDF) MED-CENTRUM, s.r.o. 22.02.2023 
57-2023-KNsP-E.4 Zmluva o konziliárnych službách (sken PDF) ORTOPLUS, s.r.o. 23.02.2023 
37-2023-KNsP-E.4 Zmluva komisionárska (sken PDF) J.B.V., s.r.o. 23.02.2023  
39-2023-KNsP-E.4 Zmluva komisionárska (sken PDF) MUDr. Marián Liščák 24.02.2023
51-2023-KNsP-E.4 Zmluva o dielo (sken PDF) ELEgas s.r.o. 24.02.2023
58-2023-KNsP-E.4 Zmluva o konziliárnych službách (sken PDF) MUDr. Iveta Jančařiková s.r.o. 24.02.2023
ZAM-01_2023 Štipendijná zmluva pre študenta vysokej školy (sken PDF) Jana Urbánková 27.02.2023
47-2023-KNsP-E.4 Zmluva o konziliárnych službách (sken PDF) MICARD, s.r.o. 28.02.2023
60-2023-KNsP-E.4 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci (sken PDF) Javorka, s.r.o. 28.02.2023
66-2023-KNsP-E.4 Rámcová dohoda č. Z2023788_Z (sken PDF) MED -ART, spol. s r.o. 28.02.2023
Číslo
Názov
Dodávateľ Dátum zverejnenia
368-E.04_2022 Zmluva komisionárska (sken PDF) ORTOPLUS, s.r.o. 02.01.2023
371-E.04_2022 Zmluva komisionárska (sken PDF) INTEGRAL, s.r.o. 03.01.2023
374-E.04_2022 Zmluva o konziliárnych službách (sken PDF) MUDr. Anna GLAMOŠOVÁ, s.r.o. 03.01.2023
376-E.04_2022 Zmluva komisionárska (sken PDF) GynDar, s.r.o. 03.01.2023
382-E.04_2022 Dodatok č.4 k Zmluve č. 33NSP2000322 (sken PDF) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 05.01.2023
370-E.04_2022 Zmluva komisionárska (sken PDF) MED-CENTRUM, s.r.o. 05.01.2023
1A/2023 Nájomná zmluva (sken PDF) Mgr. Miloš HLUCHÁŇ 09.01.2023
2A/2023 Nájomná zmluva (sken PDF) MUDr. PETER LAKOTA 09.01.2023
01/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MILAN ČULÁK 09.01.2023
02/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MARTINA ĎATKOVÁ 09.01.2023
03/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) PASTORKOVÁ GABRIELA 09.01.2023
04/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) Bileková Kristína 09.01.2023
05/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ANDREA DIDEKOVÁ 09.01.2023
06/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ANTON GRISA 09.01.2023
07/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) PERĎOCHOVÁ EVA 09.01.2023
08/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) Peter ŠIRANEC 09.01.2023
09/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) Mgr. IVETA LIŠČÁKOVÁ 09.01.2023
10/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) PADYŠÁK MARTIN 09.01.2023
11/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) CYPRICH BRANISLAV 09.01.2023
12/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MDDr. STISHKOVSKYY ANDRIY 09.01.2023
13/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) JÚLIA BALÁŽOVÁ 09.01.2023
14/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) SILVIA KORMANCOVÁ 09.01.2023
15/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) KLUSOVÁ JANA 09.01.2023
16/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) RENÁTA MAJÁKOVÁ 09.01.2023
17/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) JOZEFA ZVERCOVÁ 09.01.2023
18/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ŠTEFAN ŠKRIPEK 09.01.2023
19/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) JOZEFA STRÝČKOVÁ 09.01.2023
20/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) SKALIČANOVÁ GABRIELA 09.01.2023
21/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) PETER HOJDÍK 09.01.2023
22/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ČENTÁKOVÁ MÁRIA 09.01.2023
23/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) KUBINEC STANISLAV 09.01.2023
24/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MARTIN PADYŠÁK 09.01.2023
25/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) IVETA CUDRÁKOVÁ 09.01.2023
369-E.04_2022 Zmluva komisionárska (sken PDF) MUDr. Marián Liščák 10.01.2023
373-E.04_2022 Zmluva o konziliárnych službách (sken PDF) MICARD, s.r.o. 10.01.2023
26/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) PIZLOVÁ PETRA 10.01.2023
27/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) BAJÁKOVÁ EVA 10.01.2023
28/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ERIK ČEČOTKA 10.01.2023
29/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MARCELA LUPTOVCOVÁ 10.01.2023
30/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) PhDr. MÁRIA KULJOVSKÁ 10.01.2023
31/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MURGAŠ JOZEF 10.01.2023
32/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) KUFFOVÁ ANNA 10.01.2023
33/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) LEGERSKÝ JÁN 10.01.2023
34/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) JANA KUBEŠOVÁ 10.01.2023
35/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) JÁN CAPEK 10.01.2023
36/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) KAVULIAKOVÁ DANIELA 10.01.2023
37/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) NEKORANCOVÁ MARGITA 10.01.2023
38/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) HRČKOVÁ DANA 10.01.2023
39/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ĎAĎOVÁ IVETA 10.01.2023
40/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) BOŽENA MUDRÍKOVÁ 10.01.2023
41/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MÁRIA CHOVANCOVÁ 10.01.2023
42/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) GARANSKÝ ZOLTÁN 10.01.2023
43/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) GUŽIKOVÁ NIKOLA 10.01.2023
44/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) GLONČÁKOVÁ DARINA 10.01.2023
45/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) KRAJČÍKOVÁ IRENA 10.01.2023
46/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) FRANTIŠEK ROTH 10.01.2023
47/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) STAŠKOVAN RASTISLAV 10.01.2023
48/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MUDr. VERONIKA POLAČKOVÁ 10.01.2023
49/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) PETER PADYCH 10.01.2023
50/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ANNA TRNKOVÁ 10.01.2023
51/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) VLADIMÍR ORAVEC 10.01.2023
52/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) KOTYROVÁ JOZEFÍNA 10.01.2023
53/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ONDRAŠINOVÁ IVANA 10.01.2023
54/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) GOMOLOVÁ LADA 10.01.2023
55/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) Mgr. MARTIN TURÓCI 10.01.2023
56/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MUDr. ZELIESKOVÁ MÁRIA 10.01.2023
57/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ONDRAŠINA MIROSLAV 10.01.2023
58/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) SÍKOROVÁ EMÍLIA 10.01.2023
59/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) GAMROTOVÁ IVETA 10.01.2023
60/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) Mgr. JANA KANITROVÁ 10.01.2023
61/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ALENA PERĎOCHOVÁ 10.01.2023
62/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) RUSLAN HOROBETS 10.01.2023
63/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) JOZEF NEMČÁK 10.01.2023
64/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) CYPRICH ANDREJ 10.01.2023
65/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MUDr. PAROBOK MICHAL 10.01.2023
66/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) JÁN OTRUBA 10.01.2023
67/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) RNDr. PETER DRENGUBIAK 10.01.2023
68/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) ERIK HURINA 10.01.2023
69/2023 Zmluva o ubytovaní (sken PDF) MUDr. KATARÍNA HEGLASOVÁ 10.01.2023
323-E.04_2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) PEMAPE, s.r.o. 12.01.2023
334-E.04_2022 Zmluva o nájme pozemku (sken PDF) Tenisový klub pri NsP Čadca 12.01.2023
361-E.04_2022 DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 283/2022 (sken PDF) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 12.01.2023
362-E.04_2022 DODATOK č. 1 k Darovacej zmluve č. 279/2022 (sken PDF) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 12.01.2023
365-E.04_2022 Zmluva komisionárska (sken PDF) GYN, s.r.o. 12.01.2023
359-E.04_2022 Kúpna zmluva (sken PDF) BIZ1 s.r.o. 13.01.2023
375-E.04_2022 Zmluva komisionárska (sken PDF) MUDr. Miroslav Zágora 13.01.2023
377-E.04_2022 Zmluva o dielo (sken PDF) Kalorim s.r.o. 13.01.2023
01-E.04_2023 Súhlas s elektronickou faktúrou (sken PDF) Slovenská sporitel'ňa, a. s. 16.01.2023
11-2023-KNsP-E.4 Dodatok č.3 k Rámcovej dohode na dodanie potravín „Mlieko a mliečne výrobky" č. 876/2020/0Z (sken PDF) INMEDIA, spol. s r. o. 18.01.2023
15-2023-KNsP-E.4 Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode na dodanie potravín „ Rôzne potraviny" č.872/2020/0Z (sken PDF) INMEDIA, spol. s r. o. 18.01.2023
327-E.4_2022 Dodatek č. 4 ke Smlouve o výpujčce prístroje ze dne 21.1.2013 (sken PDF) bioMérieux CZ s.r.o. 18.01.2023
07-2023-KNsP-E.4 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (sken PDF) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 20.01.2023
12-2023-KNsP -E.4 Dodatok č. 5 k Zmluve č. 33NSP2000322 (sken PDF) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 31.01.2023
16-2023-KNsP -E.4 Smlouva o zajištení praktické výuky-individuální (sken PDF) Ostravská univerzita Lékafská fakulta OU 31.01.2023
367-E.4_2022 Zmluva komisionárska (sken PDF) J.B.V., s.r.o. 31.01.2023