Zmluvy 2020

Číslo
Názov
Dodávateľ Dátum zverejnenia
067-E.4/2020 Kúpna zmluva (sken PDF) Meditech SK, s.r.o. 05.03.2020

Číslo
Názov
Dodávateľ Dátum zverejnenia
045-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 02.02.2020
052-E.4/2020 Zmluva (sken PDF) Mestský podnik služieb Čadca 06.02.2020
029-E.4/2020 Zmluva o poskytovaní služieb, starost. a servisu (sken PDF) TatraMed Software s.r.o. 10.02.2020
033-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 11.02.2020
034-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 11.02.2020
060-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 11.02.2020
066-E.4/2020 Dodatok č.19 k Zmluve č.33NSP2000218 (sken PDF) Všeobecná zdrav. poisťovňa, a.s. 12.02.2020
065-E.4/2020 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe (sken PDF) Katolícka univerzita v Ružomberku 13.02.2020
041-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 14.02.2020
048-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 14.02.2020
049-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 14.02.2020
050-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 14.02.2020
051-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 14.02.2020
056-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 17.02.2020
064-E.4/2020 Zmluva o dodávke stravy (sken PDF) Helena Šurabová 18.02.2020
048-E.4/2020 Dodatok č.2 k Zmluve č.ZO/2018Z7042 (sken PDF) osobnyudaj.sk, s.r.o. 19.02.2020
059-E.4/2020 Dodatok č.2. k Zmluve o posk.zd. statostlivosti (sken PDF) Union zdravotná poisťovňa, a.s. 24.02.2020
062-E.4/2020 Príloha č.1 k Zmluve o poskytnutí obrat. bonusu (sken PDF) sanofi-aventis Slovakia s.r.o. 24.02.2020
061-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 25.02.2020
063-E.4/2020 Kúpna zmluva (sken PDF) Meditek SK, s,r,o, 26.02.2020
053-E.4/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) Mária Mravcová 27.02.2020
054-E.4/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) Alena Čamborová 27.02.2020

Číslo
Názov
Dodávateľ Dátum zverejnenia
015-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hnuteľnej veci (sken PDF) Katarína Mišová 06.01.2020
016-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hnuteľnej veci (sken PDF) Matejkovičová Jana 08.01.2020
432-E.4/2020 Zmluva o dielo (sken PDF) František Nemec STAVREM s,r.o. 08.01.2020
011-E.4/2020 Zmluva o dodávke stravy (sken PDF) Milan Mihálik 09.01.2020
450-E.4/2020 Zmluva o údržbe zariadení (sken PDF) Schindler výťahy a eskalátory 09.01.2020
037-E.4/2020 Dodatom č.1. k Zmluve o posk. praktic. vyuč.ziakov (sken PDF)   09.01.2020
039-E.4/2020 Dohoda o vykonaní a zabezp. klin praxe šudenta (sken PDF) Trnavská univerzita v Trnave 11.01.2020
017-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hnuteľnej veci (sken PDF) Štefan Červenec 11.01.2020
509-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe. vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 12.01.2020
012-E.4/2020 Zmluva o dodávke stravy (sklad PDF) František Jedinák 12.01.2020
018-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hnuteľnej veci (sken PDF) Šimaliaková Lenka 13.01.2020
030-E.4/2020 Zmluva o dodávke stravy (sklad PDF) Ľubomír Šadibol 13.01.2020
002-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe. vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 14.01.2020
001-E.4/2020 Dodatok č.1 k zmluve ZO/2018Z7042 (sken PDF) osobnyudaj.sk s.r.o. 15.01.2020
020-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe. vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 16.01.2020
024-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hnuteľnej veci (sken PDF) Kubová Mária 17.01.2020
035-E.4/2020 Zmluva o podpore a stab. špec. štúdia zd. prac. (sken PDF) Univerzita Komenského v Bratislave 17.01.2020
036E.4/2020 Dohoda o zabez. mat.-tech. a person. podmien. (sken PDF) Univerzita Komenského v Bratislave 17.01.2020
043-E.4/2020 Zmluva o dodávke stravy (sklad PDF) Patrik Mažgút 17.01.2020
044-E.4/2020 Zmluva o dodávke stravy (sklad PDF) Vladimír Krajčík 17.01.2020
025-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hnuteľnej veci (sken PDF) Kriváček Peter 19.01.2020
026-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hnuteľnej veci (sken PDF) Zuzana Korduliaková 19.01.2020
005-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe. vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 20.01.2020
006-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe. vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 20.01.2020
007-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe. vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 20.01.2020
008-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe. vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 20.01.2020
009-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe. vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 20.01.2020
010-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe. vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 20.01.2020
027-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hnuteľnej veci (sken PDF) Mačejková Marta 20.01.2020
028-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hnuteľnej veci (sken PDF) Mudrík Marcel 21.01.2020
047-E.4/2020 Dodatok č. 18 k Zmluve 33NSP2000218 (sken PDF) Všeobecná zfravotná poisťovňa, a.s. 23.01.2020
032-E.4/2020 Dohoda o spolupráci pri odb. praxi žiakov (sken PDF) Stredná zd. škola v Trenčíne 24.01.2020
003-E.4/2020 Dohoda o vykonaní a zabezp. klin praxe šudenta (sken PDF) Trnavská univerzita v Trnave 29.01.2020
013-E.4/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) BIORENAL s.r.o. 29.01.2020
021-E.4/2020 Dodatok č.3. k Zmluve o vykonaní ser.prác (sken PDF) MEDIS NITRA, s.r.o. 29.01.2020
022-E.4/2020 Dohoda o ukončení o nájme nebytových priestorov (sken PDF) BIORENAL s.r.o. 29.01.2020
004-E.6/2020 Dohoda o splatení záväzku (sken PDF) Peter Liščák 29.01.2020
039-E.6/2020 Dohoda o zebez. klinickej praxe študenta (sken PDF) Trnavská univerzita v Trnave 29.01.2020
040-E.6/2020 Dohoda o zebez. klinickej praxe študenta (sken PDF) Trnavská univerzita v Trnave 29.01.2020
042-E.4/2020 Dohoda o zebez. klinickej praxe študenta (sken PDF) Trnavská univerzita v Trnave 29.01.2020
019-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe. vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 31.01.2020
031-E.4/2020 Kúpna zmluva (sken PDF) MARTÍNEK CZ, s.r.o. 31.01.2020